Följ väg E22 från Karlskrona mot Kalmar eller från Kalmar mot Karlskrona och vid rondellen tag av mot Sturkö/Tjurkö. Efter den höga Möcklösundsbron är ni på ön Senoren. Tag vänster vid vägskylt Paintball och följ sedan vägen cirka 650 meter. Därefter svänger ni åter vänster vid en  andra vägskylt Paintball. Följ vägen cirka 100 meter tills ni ser en vit byggnad och sväng ner till vänster om den. Där finns en parkering.


Primo Victoria Paintball & Party finner ni 20 minuter från Karlskrona, 30 minuter från Ronneby och 45 minuter från Karlshamn.


PRIMO VICTORIA PAINTBALL & PARTY


Varpesvägen 7

373 02 Ramdala

0768 - 89 80 77

0766 - 33 15 16